Kontakta
Jesper Bergström  070-2417293
Gunnar Bergström 0708-600 973
När det gäller:
Dikesslåtter räckvidd upp till 7 meter
Slaghack för större ytor
Sandupptagning/ Underhållssopning/ ogräsborstning
Bortforsling av ris/sand med 13 tonsvagn utrustad med 7 meters kran
Pallhantering med lastmaskin
Utläggning av material med lastmaskin
Körningar med liten lastmaskin bredd 130 cm, lyftkapacitet 1000Kg
Vinterväghållning

Samtliga maskiner utrustade med breda däck för minimala körskador
Vi kör naturligtvis med miljövänliga maskiner: 2 st Case 105, 1 st Case Maxxum 110, 1 st Weideman 1250 cx 35 och Cat 908 HF

Referenser: Vi kör idag som underleverantör till PEAB och SVEVIA, där Norrköpings Kommun är slutlig beställare, samt ett flertal
vägföringar samt ytterligare beställare

Välkommen med er förfrågan, vi ser fram emot ytterligare kundkontakter  Väl mött på telefonen!!!